*


między:* a:*


Jeżeli chcesz skorzystać ze zniżki wpisz kod rabatowy, jeśli taki posiadasz.
* Przyjąłem/ęłam, do wiadomości i akceptuję poniższe:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu rezerwacji on-line w celu realizacji niniejszej rezerwacji. Administratorem danych jest Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o moich uprawnieniach, o których szerzej mogę przeczytać w obowiązku informacyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację niniejszego zamówienia.
* Przyjąłem/ęłam, do wiadomości i akceptuję poniższe:
Niniejszym oświadczam, iż rezerwowana przeze mnie wizyta jest wykonywana w celu zapewnienia mojej osobie/mojemu dziecku, którego jestem prawnym opiekunem opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu zdrowia, przywracaniu i poprawie zdrowia. Akceptuję metody wykonywania badań stosowane w przychodni oraz wybranego z aktualnego rejestru podwykonawcę. Ponadto oświadczam, iż zlecone badania nie będą wykorzystywane w celach związanych z opieką medyczną w zakresie:
1. testów genetycznych mających na celu ustalenie ojcostwa lub identyfikacji zwłok.
2. badań, diagnozy, opinii albo czynności wykonywanych do celów medycyny sądowej.
3. badań w celu uzyskania renty inwalidzkiej czy dla celów ubiegania się o polisę ubezpieczeniową.
4. chirurgii plastycznej i innych zabiegów kosmetycznych, nie służącym przywracaniu lub poprawie zdrowia.
5. bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej wskazanych przeze mnie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym na otrzymywanie wiadomości typu newsletter drogą elektroniczną wysyłanych przez Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o moich uprawnieniach, o których szerzej mogę przeczytać w obowiązku informacyjnym.
* Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, w celu przedstawienia informacji handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. za pomocą telefonu komórkowego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moja zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.


Regulamin rezerwacji on-line